ANAD me mbështetjen e Agjencisë Austriake të Zhvillimit, është duke zbatuar projektin

| Categories Informacion nga ANAD
ANAD me mbështetjen e Agjencisë Austriake të Zhvillimit, është duke zbatuar projektin
“Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e
shenjave”Projekti ka për qëllim që të informojë komunitetin e personave që nuk dëgjojnë në lidhje me zhvillimet më të fundit kundër COVID-19 dhe synon të informojë dhe fuqizojë vajzat dhe gratë që nuk dëgjojnë në lidhje me mbështetjen psiko-sociale, ndihmën ligjore falas dhe të drejtën për punësim. Na ndiqni në Facebook, Webpage dhe kanalin në youtube të ANAD për të mësuar më shumë por edhe aksesuar informacionin.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëgratëdhevajzatqënukdëgjojnëPërshëndetje

| Categories Informacioni i KRSHND
Unë quhem Pëllumb Tusha dhe jam anëtar i bordit të KRSHNd-së.
Unë doja të ndaja me ju informacionin në lidhje me presidenten Z. Anastasi Dhimitri. Gjatë nje viti bashkëpunimi së bashku ne kemi punuar shumë dhe kemi patur arritjet tona.
Në mbledhjen e fundit te bordit Anastasia na njoftoi se për arsye personale duhet të japë dorëheqjen nga pozicioni i saj.
Në emër të të gjithë anëtarëve të bordit shprehim mirënjohjen dhe falenderimet për punën e saj. Gjithashtu i urojmë suksese në jetë!
Per vazhdimin e punës, pika e kontaktit tani me komunitetin do të jetë Ejona Balla në numrin që shikoni në ekran.
Kjo ishte gjithçka doja tëndaja me ju sot.
Faleminderit!Përshëndetje

| Categories Informacioni i KRSHND
Prej një viti, takimet dhe aktivitetet në lidhje me zgjedhjet e reja të bordit janë shtyrë dhe anulluar për shkak të situatës së Covid.
Të gjithë anëtarët e komunitetit të moshës nga 18 – 35 vjeç, me të drejtë vote pra që kanë paguar kuotën, mund të propozojnë për ata që mendojnë dhe duan të jenē anëtarët e rinj të bordit.

Procesi i votimit do të realizohet:
a) me anë të video call live
b) ose ne Asambleja e Përgjithshme

Për çdo pyetje dhe komente gjithashtu do jetë Facebook si dhe WhatsApp në numrin e mëposhtëm.
Afati përfundimtar I votimit është fundi muajit prill.
Për më shumë informacion do të ketë dhe një video të dyte në ditët në vijim.
Ju falenderoj!Përshëndetje

| Categories Informacion nga ANAD
Unë jam Dorian Sulko, Presidenti i Shoqatës ANAD. Doja t’ju informoja në lidhje me konferencën e 9- të ku ftoj të gjithë anëtarët të cilët kanë paguar kuotat dhe kanē të drejtën të dërgojnë propozimet e tyre për statusin e ANAD-it.

Konferenca duhet të zhvillohet në muajin prill, maj ose qershor por për shkak të situatës së coronavirusit është shtyrë deri në kohen kur ky virus të jetë zhdukur.

Për çdo detaj do ju bëjmë me dije me një video informuese.
Ju falenderoj dhe mirupafshim!