Përshëndetje

| Categories Informacion nga ANAD
Unë jam Dorian Sulko, Presidenti i Shoqatës ANAD. Doja t’ju informoja në lidhje me konferencën e 9- të ku ftoj të gjithë anëtarët të cilët kanë paguar kuotat dhe kanē të drejtën të dërgojnë propozimet e tyre për statusin e ANAD-it.

Konferenca duhet të zhvillohet në muajin prill, maj ose qershor por për shkak të situatës së coronavirusit është shtyrë deri në kohen kur ky virus të jetë zhdukur.

Për çdo detaj do ju bëjmë me dije me një video informuese.
Ju falenderoj dhe mirupafshim!