Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë.

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftim

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë, pas shumë diskutimesh ka marrë vendimin për largimin e njërit prej anëtarëve të bordit të KRSHND si rezultat i mungesës së paraqitjes në takimet e bordit drejtues.

Me qëllim që Bordi drejtues të jetë funksional jemi duke kërkuar për një anëtar bordi (vajzë).

Aplikimet për pozicionin e Anëtarit të Bordit do të jenë të hapura deri me 15 Maj.

Lutemi të na shkruani në numërin e telefonit: 0696389382

Ju faleminderit!

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë.

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftim

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë, në muajin Shkurt, ka mbajtur Asamblen e Përgjithshme ku është zgjedhur Bordi i ri Drejtues për vitin 2022 – 2024.

Bordi i ri përbëhet nga 5 anëtar në pozicionet e më poshtme:

President i KRSHND Aldi Blini
Zv. President i KRSHND Olsi Pira
Arkëtare e Bordit të KRSHND Elona Elezi
Sekretare e Bordit të KRSHND Florjan Kuçaj
Anëtar i Bordit të KRSHND Pellumb Tusha

Me anë të një video tjetër, ju do të njoftoheni në lidhje me disa ndryshime në Bordin drejtues të KRSHND.

Ju faleminderit!