Të nderuar anëtarë të ANAD

| Categories Kryefaqja
Të nderuar anëtarë të ANAD

Më lejoni t’ju njoftoj me kënaqësi se së shpejti do të kemi nderin të mirëpresim në Shqipëri z.Colin Allen, ish këshilltar i ANAD dhe një figurë e njohur në komunitetin ndërkombëtar të personave që nuk dëgjojnë. Ai do të ofrojë prezentim për komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë.

Prezentimi do të mbahet më datë 14 qershor, duke filluar në orën 19:00, në degën e Tiranës të ANAD.

Ju mirëpresim.

Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë

| Categories Kryefaqja
Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë do të zhvillojë takime me komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë në qytetin e Korçës.

Një prej qëllimeve kryesore është mobilizimi i komunitetit në rrethe dhe shqyrtimi i potencialeve për hapjen e degëve të Shoqatës ANAD në rrethe.

Gjatë takimeve, synohet të ofrohet informacion rreth vlerësimit bio-psikosocial.

Përveç kësaj, do të diskutohet bashkëpunimi me Zyrat e Punës për të siguruar mundësi punësimi për anëtarët e komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë, me qëllim pavarësinë e tyre në jetën e përditshme.

Takimi me komunitetin do të mbahet më datë 2 Qërshor në orën 10.00 deri në orën 12.00.

Ju mirëpresim!

Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë.

| Categories Kryefaqja
Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë do të zhvillojë takime me komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë në qytetin e Lezhës.

Një prej qëllimeve kryesore është mobilizimi i komunitetit në rrethe dhe shqyrtimi i potencialeve për hapjen e degëve të Shoqatës ANAD në rrethe.

Gjatë takimeve, synohet të ofrohet informacion rreth vlerësimit bio-psikosocial.

Përveç kësaj, do të diskutohet bashkëpunimi me Zyrat e Punës për të siguruar mundësi punësimi për anëtarët e komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë, me qëllim pavarësinë e tyre në jetën e përditshme.

Takimi me komunitetin do të mbahet më datë 2 Qershor në orën 10.00 deri në orën 12.00.

Ju mirëpresim!

Informacion për komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë.

| Categories Kryefaqja
Informacion për komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë

Njoftojmë komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë se Vlerësimi Bio-Psiko Social “ICF” është shtrirë në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Për çdo pyetje ose paqartësi në lidhje me procesin e përfitimit të pagesës për aftësinë e kufizuar, mund të kontaktoni në ANAD për të marrë ndihmë që ju nevojitet.