Stafi i ANAD

Florjan Rojba

Drejtor ekzekutiv

Klisman Ibrahimi

Koordinator i zyra

Gjuha e shenjeva shqiperi kerkim

Eduard Ajas

Administrator i finance

Nikoleta Spahi

Koordinator interprete

Paola Basha

Zyra e sekretare

Ilirjana Jupa

Trajnim e programe

Klaudia Shehu

Asistent e programe

Suad Muça

Asistent i programe

Eglantina Ajdini

Financiere

Merushe Zeneli

Asistente zyre