Pershendetje te gjitheve!

Po ju informojme rreth menyres se anetaresimit dhe grupeve perkates A,B dhe C.
Ne grupin A perfshihen te gjithe personat qe nuk degjojne te moshes mbi 18 vjeç dhe qe jetojne ne Shqiperi dhe kane te drejte te shprehin mendimin e tyre dhe te votojne ne Asamblene e Pergjithshme.
Ne grupin B perfshihen te gjithe personat qe nuk degjojne te moshes nga 0 – 17 vjeç te cilet jetojne ne Shqiperi por nuk kane te drejte te shprehin mendimin e tyre dhe te votojne ne Asamblene e Pergjithshme.

Ne grupin C perfshihen te gjithe personat te cilet kane deshire te ndihmojne organizaten. Keta jane:
– Stafi I Anad
– Persona qe jetojne jashte shtetit
– Persona te huaj
– Si dhe persona qe degjojne Nuk kane te drejte te shprehin mendimin e tyre dhe te votojne ne Asamblene e Pergjithshme.

– Kuotizoni qe duhet te paguajne per antaresimin personat qe nuk degjojne te grupit A eshte….
– Kuotizoni qe duhet te paguajne per antaresimin personat qe nuk degjojne te grupit B eshte….
– Kuotizoni qe duhet te paguajne per antaresimin personat qe nuk degjojne te grupit C eshte….
– Ne grupin D perfshihen personat qe nuk degjojne te cilet ndjekin shkollen kuotizoni qe duhet te paguajne per antaresimin eshte I pergjysmuat ne vleren …….

Te gjithe te interesuarit qe duan te anetaresohen te kontaktojne organizaten ANAD ne kete numer telefoni: +355 69 638 9382.

Por, pagesa e antaresimit do te kryhet prane degeve perkatese dhe organizata ANAD do te perfitoje gjysmen e kuotizionit e cila eshte ne vleren…..??