Përshëndetje,

| Categories Informacioni i KRSHND
Përshëndetje, 

Në thirrjen e hapur nga KRSHND  për antarë bordi në radhët e të rinjëve është vënë re mungesa e kandidaturave vajza. Duke pasur parasysh barzine ne Bordet Drejtuese është marrë vendimi se një vajzë anëtare e Bordit Drejtues te ANAD do ti bashkohet bordit drejtues të të rinjëve. 

Kjo bazuar në parimet e vendosura në Statutin e ANAD dhe KRSHND.

Aktualishtë bordi drejtues i të rinjëve përbëhet nga 3 anëtarë djem dhe një vajzë dhe prezenca e një vajze tjetër do të ndikonte në mirëfunksionimin e këtij të fundit. 
 
Ju faleminderit!

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë.

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftim

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë, pas shumë diskutimesh ka marrë vendimin për largimin e njërit prej anëtarëve të bordit të KRSHND si rezultat i mungesës së paraqitjes në takimet e bordit drejtues.

Me qëllim që Bordi drejtues të jetë funksional jemi duke kërkuar për një anëtar bordi (vajzë).

Aplikimet për pozicionin e Anëtarit të Bordit do të jenë të hapura deri me 15 Maj.

Lutemi të na shkruani në numërin e telefonit: 0696389382

Ju faleminderit!

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë.

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftim

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë, në muajin Shkurt, ka mbajtur Asamblen e Përgjithshme ku është zgjedhur Bordi i ri Drejtues për vitin 2022 – 2024.

Bordi i ri përbëhet nga 5 anëtar në pozicionet e më poshtme:

President i KRSHND Aldi Blini
Zv. President i KRSHND Olsi Pira
Arkëtare e Bordit të KRSHND Elona Elezi
Sekretare e Bordit të KRSHND Florjan Kuçaj
Anëtar i Bordit të KRSHND Pellumb Tusha

Me anë të një video tjetër, ju do të njoftoheni në lidhje me disa ndryshime në Bordin drejtues të KRSHND.

Ju faleminderit!

Asambleja e Përgjithëshme e KRSHND

| Categories Informacioni i KRSHND
Përshëndetje,
 
Duam t’ju njoftojmë që më datë 20 Shkurt 2022 do të mbahet Asambleja e 6-të e Përgjithëshme e KRSHND.
 
Të rinjtë e interesuar për tu bërë pjesë e bordit të ri të KRSHND duhet të dërgojnë aplikimin e tyre  deri më 14  shkurt 2022.
 
Asambleja do të mbahet pranë Institutit të Nxënësve që Nuk Dëgjojnë  dhe do të zgjasë nga ora 9 me 13:00.
 
Ju faleminderit!