Përshëndetje.

| Categories Informacioni i KRSHND
Përshëndetje.

Duam t’ju njoftojmë se KRSHND ka hapur një llogari në Instagram.
Ndaj ju ftojmë të gjithëve që të na ndiqni në llogarinë tonë krshndyouth, duke shtypur butonin FOLLOW.

Ju faleminderit!

Përshëndetje,

| Categories Informacioni i KRSHND
Përshëndetje, 

Në thirrjen e hapur nga KRSHND  për antarë bordi në radhët e të rinjëve është vënë re mungesa e kandidaturave vajza. Duke pasur parasysh barzine ne Bordet Drejtuese është marrë vendimi se një vajzë anëtare e Bordit Drejtues te ANAD do ti bashkohet bordit drejtues të të rinjëve. 

Kjo bazuar në parimet e vendosura në Statutin e ANAD dhe KRSHND.

Aktualishtë bordi drejtues i të rinjëve përbëhet nga 3 anëtarë djem dhe një vajzë dhe prezenca e një vajze tjetër do të ndikonte në mirëfunksionimin e këtij të fundit. 
 
Ju faleminderit!

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë.

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftim

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë, pas shumë diskutimesh ka marrë vendimin për largimin e njërit prej anëtarëve të bordit të KRSHND si rezultat i mungesës së paraqitjes në takimet e bordit drejtues.

Me qëllim që Bordi drejtues të jetë funksional jemi duke kërkuar për një anëtar bordi (vajzë).

Aplikimet për pozicionin e Anëtarit të Bordit do të jenë të hapura deri me 15 Maj.

Lutemi të na shkruani në numërin e telefonit: 0696389382

Ju faleminderit!

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë.

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftim

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë, në muajin Shkurt, ka mbajtur Asamblen e Përgjithshme ku është zgjedhur Bordi i ri Drejtues për vitin 2022 – 2024.

Bordi i ri përbëhet nga 5 anëtar në pozicionet e më poshtme:

President i KRSHND Aldi Blini
Zv. President i KRSHND Olsi Pira
Arkëtare e Bordit të KRSHND Elona Elezi
Sekretare e Bordit të KRSHND Florjan Kuçaj
Anëtar i Bordit të KRSHND Pellumb Tusha

Me anë të një video tjetër, ju do të njoftoheni në lidhje me disa ndryshime në Bordin drejtues të KRSHND.

Ju faleminderit!