Cfare eshte OMT?

OMT do te kuptojme: Organizata e menaxhimit te trajnimeve .

Nga e gjithe Shqiperia dy persona qe nuk degjojne  te zgjedhur nga secili rreth do te mblidhen prane ANAD per tu trajnuar ne lidhje me temen “Lidershipi”.

Qellimi i ketij trajnimi eshte hapja e degeve ne rrethe te Shqiperise per  komunitetin e njerezve qe nuk degjojne.

Anad do te trajnoje personat pergjegjes te cilet do drejtojne degen per menaxhimin e buxhetit, per advokimin si dhe aktivitete e sherbime te ndryshme.