Kerkimi I shenjave te gjuhes shqipe dhe trajnimet.

Per realizimin  e gjuhes se shenjave shqipe jane mbledhur shenja te ndryshme dhe kane punuar shume persona te komunitetit qe nuk degjojne nga e gjithe Shqiperia. Pasi eshte diskutuar per secilen prej tyre sipas nje procedure te caktuar, keto shenja gjenden te disponueshme ne website-in: gjshsh.al.

Tek ky website do te jeni:

Informacion rreth gjuhes se shenjave

Fjalori I gjuhes se shenjave shqipe

Gramatika e gjuhes se shenjave

Shoqata e njerezve qe nuk degjojne zhvillon trajnime perkatesisht per:

Prinderit e femijeve qe nuk degjojne

Mesuesit e institutit te nxenesve qe nuk degjojne

Interpretet e gjuhes se shenjave shqipe

Si dhe te tjere 

I vetmi institucion I cili punon me kerkimin e gjuhes se shenjave shqipe si dhe zhvillon trajnime ne lidhje me to eshte ANAD.