Informacion për komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë.

| Categories Kryefaqja
Informacion për komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë

Njoftojmë komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë se Vlerësimi Bio-Psiko Social “ICF” është shtrirë në të gjithë Republikën e Shqipërisë. Për çdo pyetje ose paqartësi në lidhje me procesin e përfitimit të pagesës për aftësinë e kufizuar, mund të kontaktoni në ANAD për të marrë ndihmë që ju nevojitet.