Kryefaqja

Komunikimi i aksesueshëm dhe Mbrojtja e fëmijëve që nuk dëgjojnë!
Pandemia më mësoi një “gjuhë të re”, një aftësi për tu përshtatur në izolim dhe larg miqve dhe shkollës – thotë Anisa për eksperiencën e saj gjatë këtyre muajve të vështirë.

#unicefprotects
#ANAD-SHKSHNJND
#UNICEFAlbania


Përshëndetje

Mirë se erdhët në faqen e re të webit www.anad.al.
Për të ofruar informacion sa më të mirë ju bëjmë me dije se është në proçes pune nga ana jonë.

Në këtë faqe do te gjeni materiale të ndryshme si video në gjuhën e shenjave shqipe ashtu dhe në gjuhën e shkruar shqipe në mënyrë që informacioni të jetë disponueshëm si për për personat që dëgjojnë njësoj si personat që nuk dëgjojnë.

Ju falenderoj dhe mirupafshim!Gëzuar Vitin e Ri 2021!

KRSHND uron shendet, gezim, fat, suksese dhe te gjithat të mirat qofshin me ju! Gëzuar Vitin e Ri 2021Të dashur miq dhe kolegë!

Të dashur miq dhe kolegë! Gëzuar Krishtlindjet dhe Vitin e Ri 2021! Uroj për të gjithë ju vit të mbarë! Gëzuar 2021!Gëzuar Krishtlindjet!

#Te besoj UNICEF Albania

#Tebesoj UNICEF Albania
#UNICEFAlbania
UNICEF AlbaniaNdërgjegjësimi I komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë në lidhje me situatën COVID-19 rreth masave të kujdesit shëndetësor mundësohet nga Lëviz Albania!
Ky projekt mbeshtet nga LevizAlbania, nje projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.
#SDC
#LevizAlbania
#LevizPerDemokracineVendore
Leviz AlbaniaNdërgjegjësimi I komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë në lidhje me situatën COVID-19 rreth masave të kujdesit shëndetësor mundësohet nga Lëviz Albania!
Ky projekt mbeshtet nga LevizAlbania, nje projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.
#SDC
#LevizAlbania
#LevizPerDemokracineVendore
Leviz AlbaniaNdërgjegjësimi I komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë në lidhje me situatën COVID-19 rreth masave të kujdesit shëndetësor mundësohet nga Lëviz Albania!
Ky projekt mbeshtet nga LevizAlbania, nje projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.
#SDC
#LevizAlbania
#LevizPerDemokracineVendore
Leviz AlbaniaNdërgjegjësimi I komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë në lidhje me situatën COVID-19 rreth masave të kujdesit shëndetësor mundësohet nga Lëviz Albania!
Ky projekt mbeshtet nga LevizAlbania, nje projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.
#SDC
#LevizAlbania
#LevizPerDemokracineVendore
Leviz Albania

Realizimi I takimeve live në Facebook me gratë që nuk dëgjojnë
COVID-19 ka krijuar vështirësi në përditshmërinë e jetës së grave që nuk dëgjojnë dëgjojnë lidhur me marrjen e shërbimeve, informacionin e aksesueshëm, situatën ekonomike dhe shëndetësore. Qëllimi takimeve live në Facebook është vlerësimi i nevojave të grave, ndarja e eksperiencave positive dhe negative gjatë kësaj periudhe dhe në të njëtën kohë adresimi i nevojave të tyrenëpërmjet grupimit të krijuar” Grupi i Grave që Nuk Dëgjojnë në Shqipëri” Adresimi i nevojave të tyre në institucionet përkatëse është pjesë e punës sonë të përditshme.

Ky projekt mbeshtet nga LevizAlbania, nje projekt I Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC.
#SDC
#LevizAlbania
#LevizPerDemokracineVendore
Leviz AlbaniaInformacion për Halloween!