Njoftim për Komunitetin e Njerëzve që nuk Dëgjojnë!

| Categories Informacion nga ANAD
Njoftim për Komunitetin e Njerëzve që nuk Dëgjojnë!
Intervista për Instruktor të Gjuhës së Shenjave Shqipe, shtyhet afati për aplikime.

Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë afatin e aplikimeve për Instruktor të Gjuhës së Shenjave Shqipe, të gjithë të interesuarit të kontaktojnë në nurmin e telefonit +355696389382 ,deri ditën e premte më date 22 Tetor 2021.
Intervistimi do të bëhet ditën e diel më datë 24.10.2021.

Ju faleminderit!

Njerëzit që nuk dëgjojnë përballen me mungesë informacioni në gjuhën e shenjave në Gjykata

| Categories Kryefaqja
Gjykatat në Shqipëri janë përditë plotë me njerëz dhe shpesh jo të gjithë dinë se ku mund të drejtohen apo jo kushdo mund të jetë në dijeni të të drejtave dhe detyrimeve që ka para ligjit. Me vështirësi të tilla dhe me mungesë të ndjeshme informacioni në gjuhën e shenjave ndeshen përditë edhe njerëzit që nuk dëgjojnë.

Kjo situatë bën jo vetëm që të ketë probleme ligjore por mungesa e një ndihme nga shteti sjell një rëndim të situatës apo izolim shtesë për këtë komunitet. ANAD me mbështetjen e Agjencisë Austriake për Zhvillim nëpërmjet projektit ”Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” ka adresuar problemin dhe i ka ardhur në ndihmë komunitetin duke ndarë informacion në gjuhën e shenjave shqipe në lidhje me ndihmën ligjore falas.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë

Njerëzit që nuk dëgjojnë kanë mundësi të pakta punësimi.

| Categories Kryefaqja
Njerëzit që nuk dëgjojnë kanë mundësi të pakta në tregun e punës në krahasim me njerëzit që dëgjojnë. Në kushtet e pandemisë vështirësitë u shtuan dhe situata u përkeqësua për shkak të kufizimeve, rregullave, mbylljes së një numëri biznesesh dhe shkurtimit të vendeve të punës.

Në kuadër të projektit ”Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim u bë e mundur njohja me zyrat e punës, mundësit ekzistuese për punë për njerëzit që nuk dëgjojnë si edhe shërbimin ”plani individual i punësimit”. Një model i ri shërbimi që përfshin shërbim këshillimi dhe ndërmjetsimi për t’ju përshtatur sa më mirë të papunëve me aftësi të kufizuara dhe kërkesave të punëmarrësve.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë

Njoftim

| Categories Informacion nga ANAD
Njoftim

Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që Nuk Dëgjojnë më datë 17 Tetor do të zhvilloj Asamblen e Përgjithshme, ku do mbahen zgjedhjet për Bordin e ri Drejtues per periudhen 2021-2025.

Të gjithë personat e interesuar për tu bërë pjesë e Bordit Drejtues të ANAD të aplikojnë në numrat e më poshtëm +355696389382 deri më datë 15 Tetor 2021.

Njerëzit që nuk dëgjojnë në Shqipëri përballen me vështirësi në jetën e përditëshme

| Categories Kryefaqja
Njerëzit që nuk dëgjojnë në Shqipëri përballen me vështirësi nga më të ndryshmet në jetën e përditëshme. Gjatë karantinës si rezultat i pandemisë COVID-19, ata përjetuan izolim dhe vështirësi edhe më të mëdha në krahasim me personat që dëgjojnë.

Personat që nuk dëgjojnë janë një kategori e veçantë që kanë nevojë për shërbime specifike dhe aq më tepër kanë nevojë për komunikim dhe informacion në gjuhën e shenjave dhe pikërishtë kjo nevojë bën që ata të mos aksesojnë shërbime të ndryshme sociale dhe shëndetësore.

Mungesa e një informacioni të detajuar nga ana e institucioneve përkatëse dhe veçanërishtë në gjuhën e shenjave, gjatë periudhës së karantinës ishte diskriminuese dhe izoluese duke sjellë si rrjedhojë probleme të shumta psiko-sociale për këtë komunitet.

ANAD në kuadër të projektit ”Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimi të informacionit në gjuhën e shenjave” mbështetur nga Agjencia Austriake për Zhvillim mundi ti vijnë në ndihmë komunitetit duke dhënë informacion mbi shëndetin mendor dhe mbështetjen psiko-sociale në gjuhën e shenjave.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë