Grat që nuk dëgjojnë

| Categories Kryefaqja
Grat që nuk dëgjojnë përballen me shumë sfida në jetën e tyre të përditshme, por me guximin dhe përkushtimin e tyre, shndërrojnë sfida në mundësi., Ato janë udhëheqëse të jashtëzakonshme, modele inkurajuese për të gjithë ne., Në vështirësi, ato tregojnë një forcë të jashtëzakonshme dhe një vullnet të pamposhtur për të arritur sukses.

Arsimi profesional është një shkallë e rëndësishme për zhvillimin personal

| Categories Kryefaqja
Arsimi profesional është një shkallë e rëndësishme për zhvillimin personal dhe profesional të një personi. Kjo formë e arsimit fokusohet në zhvillimin e aftësive të nevojshme për t’u përballur me sfidat e tregut të punës dhe për të avancuar në karrierë. Në një botë ku teknologjia dhe tregu i punës ndryshojnë me shpejtësi, arsimi profesional ofron një bazë të fortë për suksesin dhe qëndrueshmërinë në karrierë.

Ky është rasti edhe i Irsides dhe Andonit të cilët falë formimit profesional sot kanë një jetesë të pavarur. Si prindër dhe profesionistë në fushën tonë, dinë se arsimi dhe formimi profesional janë themeli i një karriere të suksesshme personale dhe familjare.

20 Vjet Bashkëpunim!

| Categories Kryefaqja, Uncategorised
20 Vjet Bashkëpunim!

Kemi ndërtuar ura të forta të bashkëpunimit dhe kemi arritur shumë për të mbështetur ata që kanë nevojë.

Me aktivitete, trajnime të rëndësishme dhe mbështetje të vazhdueshme, kemi ndihmuar në ndryshimin e jetëve dhe në rritjen e njohurive për çështjet e tyre.

Faleminderit për kontributin tuaj të paharrueshëm dhe për përkushtimin tuaj të palëkundur për të asistuar ANAD për të bërë një punë më të mirë për komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë.

Vazhdojmë rrugën tonë drejt një shoqërie gjithëpërfshirëse.