Gjuhët e Shenjave na bashkojnë

| Categories Kryefaqja
Faleminderit që ishit pjesë e Fushatës “Global Leaders Challenge” në promovimin e të drejtave të njerëzve që nuk dëgjojnë në Shqipëri. “Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

Thank you for being part of the “Global Leaders Challenge” campaign in promoting the rights of deaf people in Albania.
“Sign Languages Unite Us”

UNDP Albania
Monica Merino

#IWDP
#IWDP2022
#IDSL2022
#GlobalLeadersChallenge
World Federation of the Deaf Ry

Gjuhët e Shenjave na bashkojnë

| Categories Kryefaqja
Faleminderit që ishit pjesë e Fushatës “Global Leaders Challenge” në promovimin e të drejtave të njerëzve që nuk dëgjojnë në Shqipëri. “Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

Thank you for being part of the “Global Leaders Challenge” campaign in promoting the rights of deaf people in Albania.
“Sign Languages Unite Us”

Save the Children in Albania
Anila Meco

#IWDP
#IWDP2022
#IDSL2022
#GlobalLeadersChallenge
World Federation of the Deaf Ry

Aksesi në informacion në gjuhën e shenjave shqipe

| Categories Kryefaqja
Aksesi në informacion në gjuhën e shenjave shqipe në shërbimet publike është një detyrim ligjor i cdo institucioni me qëllim sigurimin e të drejtës për një jetesë të pavarur për gratë që nuk dëgjojnë!
Unë jam një bijë, vajzë dhe nënë që nuk dëgjon! Më mbështet të kem një jetesë të pavarur nëpërmjet edukimit, punësimit, dhe të drejtës për akses në informacion!
Ky aktivitet organizohet nga ANAD në kuadër të programit #TiranaEYC2022 me mbështetjen e Kongresi Rinor Kombëtar dhe Bashkia Tiranë.

“Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

| Categories Kryefaqja
Faleminderit që ishit pjesë e Fushatës “Global Leaders Challenge” në promovimin e të drejtave të njerëzve që nuk dëgjojnë në Shqipëri. “Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

Thank you for being part of the “Global Leaders Challenge” campaign in promoting the rights of deaf people in Albania.
“Sign Languages Unite Us”

Instituti i Nxënësve që nuk Dëgjojnë
Orjola Idrizi

#IWDP
#IWDP2022
#IDSL2022
World Federation of the Deaf Ry

“Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

| Categories Kryefaqja
Faleminderit që ishit pjesë e Fushatës “Global Leaders Challenge” në promovimin e të drejtave të njerëzve që nuk dëgjojnë në Shqipëri. “Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

Thank you for being part of the “Global Leaders Challenge” campaign in promoting the rights of deaf people in Albania.
“Sign Languages Unite Us”

Bashkia Tiranë
Anisa Subashi

#IWDP
#IWDP2022
#IDSL2022
World Federation of the Deaf Ry