Përshëndetje

| Categories Informacioni i KRSHND
Prej një viti, takimet dhe aktivitetet në lidhje me zgjedhjet e reja të bordit janë shtyrë dhe anulluar për shkak të situatës së Covid.
Të gjithë anëtarët e komunitetit të moshës nga 18 – 35 vjeç, me të drejtë vote pra që kanë paguar kuotën, mund të propozojnë për ata që mendojnë dhe duan të jenē anëtarët e rinj të bordit.

Procesi i votimit do të realizohet:
a) me anë të video call live
b) ose ne Asambleja e Përgjithshme

Për çdo pyetje dhe komente gjithashtu do jetë Facebook si dhe WhatsApp në numrin e mëposhtëm.
Afati përfundimtar I votimit është fundi muajit prill.
Për më shumë informacion do të ketë dhe një video të dyte në ditët në vijim.
Ju falenderoj!