Komunikimi i aksesueshëm dhe Mbrojtja e fëmijëve që nuk dëgjojnë!

| Categories Kryefaqja
Pandemia më mësoi një “gjuhë të re”, një aftësi për tu përshtatur në izolim dhe larg miqve dhe shkollës – thotë Anisa për eksperiencën e saj gjatë këtyre muajve të vështirë.

#unicefprotects
#ANADSHKSHNJND
#UNICEFAlbania