Mite dhe fakte për vaksinat anti-Covid

| Categories Kryefaqja

Në rrjetet sociale qarkullojnë shumë informacione të pavërteta në lidhje me vaksinat anti-Covid, një ndër të cilat është: “Vaksinimi anti-Covid ndikon në mbetjen shtatzënë dhe dëmton shtatzëninë.” Mjekët, jo vetëm që e përgënjeshtrojnë një gjë të tillë por inkurajojnë të gjitha gratë shtatëzëna ose që duan të arrijnë një shtatëzani, të bëjnë vaksinën në kohën e duhur me qëllim që të jenë të mbrojtura.

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë

Kontrolli Mjekësor Bazë falas në çdo qëndër shëndetësore.

| Categories Kryefaqja
Kontrolli mjekësor bazë ofrohet falas në çdo qëndër shëndetësore për të gjithë personat e moshës 35-70 vjeç. Kontrolli mjekësor bazë do të ofrohet sipas prioriteteve, ku të sëmurët kronik dhe pacientët post-Covid do shërbehen të parët.

Për më shumë drejtohuni Mjekut tuaj të Familjes.

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë

Ndihma Juridike Dytësore

| Categories Kryefaqja
Ndihma juridike dytësore po ashtu garantohet dhe financohet nga shteti, por ndryshme nga ndihma juridike parësore ofrohet për problematika të cilat mund të zgjidhen vetëm nëpërmjet gjykatës.

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, ndajmë me ju videon e dytë informuese mbi ndihmën juridike dytësore.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë

Përjashtimi nga shpenzimet dhe pagesat gjyqësore

| Categories Kryefaqja
Për të gjithë personat të cilët kualifikohen të përfitojnë ndihmën ligjore falas parësore dhe dytësore, nëpërmjet formularëve të vënë në dispozicion nga Ministria e Drejtësisë mund të përfitojnë të drejtën të përjashtohen nga shpenzimet dhe pagesat gjyqësore.

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, ndajmë me ju videon e tretë informuese mbi përjashtimin nga shpenzimet dhe pagesat gjyqësore.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë

Rregullat e reja anti-Covid-19

| Categories Kryefaqja
Rregullat e reja anti-Covid-19 të ndëmarra nga qeveria shqiptare për të gjithë personat që duan të hyjnë në Shqipëri pas datës 6 shtator 2021.
Kujdes: Fëmijët deri në 6 vjeç nuk u nënshtrohen këtyre rregullave.

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë