e-Albanian me një modul të ri për rregjistrimet në gjimnaze.

| Categories Kryefaqja
e-Albania më pranë nxënësve të gjimnazit këtë vit të ri shkollor, me shërbimet më të reja:
Rregjistrim në klasë të dhjetë;
Rregjistrim në gjimnaz me kohë të pjesshme mbi 18 vjeç, në më pak se një minute.

Ju do të njoftoheni elektronikishtë në rast pranimi apo refuzimi të rregjistrimit tuaj.

Kujdes: Regjistrimi në një gjimnaz do të varet nga shkolla ku është kryer arsimi bazë!

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë