SMART Balkans

| Categories Kryefaqja
Mungesa e hapësirave dhe aktiviteteve të aksesueshme, në gjuhën e shenjave shqipe, është një barrier për përfshirjen sociale të të rinjve që nuk dëgjojnë në shoqëri dhe është detyra e institucioneve që ti minimizojnë ose eleminojnë këto barriera.

Kjo video është përgatitur në kuadër të projektit “Imagjinojë veten në pushtetin vendor”. Ky projekt zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).
“SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”.

SMART way– know your rights!
SMART Balkans IDM Albania
#SMARTBalkans #SupportedbyNorway #LocalInitiative #CPCDba #IDM #CRPM