SMART Balkans

| Categories Kryefaqja
Informacioni i aksesueshëm, i mundësuar nga institucionet publike, është zgjidhja për aksesin në shërbime nga të rinjtë dhe komuniteti i njerëzve që nuk dëgjojnë.

Projekti “Imagjinojë veten në pushtetin vendor” zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

“SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”.
SMART way– know your rights!
SMART Balkans
IDM Albania
#SMARTBalkans #supportedbynorway #LocalInitiatives
#CPCDba #idm #CRPM