SMART Balkans

| Categories Kryefaqja
Të rinjtë dhe komuniteti i njerëzve që nuk dëgjojnë kanë pak ose aspak informacion mbi institucionet e pushtetit vendor, rolin, përgjegjësit dhe shërbimet që ato ofrojnë. Kështu, lind si detyrë e këtyre institucioneve që të shpërndajnë informacion të aksesueshëm në gjuhën e shenjave shqipe për një trajtim dhe akses të barabartë në shërbime.

Kjo video është përgatitur në kuadër të projektit “Imagjinojë veten në pushtetin vendor”.Projekti “Imagjinojë veten në pushtetin vendor” zbatohet me mbështetjen e projektit rajonal “SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor” i zbatuar nga Centar za promociju civilnog društva (CPCD) në partneritet me Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDM)dhe Center for Research and Policy Making (CRPM) dhe i mbështetur financiarisht nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë (NMFA).

“SMART Balkans – Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor”.
SMART way– know your rights!
SMART Balkans IDM Albania
#SMARTBalkans #SupportedbyNorway #LocalInitiative #CPCDba #IDM #CRPM