ANAD do te zhvilloje një cilëk trajnimesh ne tre qytete, Durrës, Tiranë dhe Elbasan.

| Categories Kryefaqja
Me qëllim fuqizimin. ekomunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë, ANAD do te zhvilloje një cilëk trajnimesh ne tre qytete, Durrës, Tiranë dhe Elbasan.


Qëllimi i trajnimeve do të jetë informimi i komunitetit rreth, Sfidave dhe arritjeve të ANAD pergjatë 22 viteve, 2000-2022 Vlerësimi Bio-psikosolail siaps standardeve të ICF dhe Hapja e degëve të ANAD në këto qytete.

Trajnimet do të zhvillohen sipas datave dhe në ambjentet e paraqitura në video.