Përshëndetje,

| Categories Informacioni i KRSHND
Përshëndetje, 

Në thirrjen e hapur nga KRSHND  për antarë bordi në radhët e të rinjëve është vënë re mungesa e kandidaturave vajza. Duke pasur parasysh barzine ne Bordet Drejtuese është marrë vendimi se një vajzë anëtare e Bordit Drejtues te ANAD do ti bashkohet bordit drejtues të të rinjëve. 

Kjo bazuar në parimet e vendosura në Statutin e ANAD dhe KRSHND.

Aktualishtë bordi drejtues i të rinjëve përbëhet nga 3 anëtarë djem dhe një vajzë dhe prezenca e një vajze tjetër do të ndikonte në mirëfunksionimin e këtij të fundit. 
 
Ju faleminderit!