Trajnimi i Instruktorëve te gjuhës së shenjave shqipe

| Categories Kryefaqja
Vazhdon të implementohet faza e dytë e programit për Instruktorët e Gjuhës së Shenjave Shqipe, projekt i mundësohet fal mbështetjes së UNDP Albania , Shoqatës Finlandeze të Njerëzve që Nuk Dëgjojnë, dhe bashkëpunimit me Agjencinë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive.

Veprimtaria e instruktorit të gjuhës së shenjave shqipe është e lidhur ngushtë me trajnimin në gjuhën e shenjave të prindërve, mësuesëve , punonjësve socialë dhe profesionistëve të cilët punojnë me njerëz që nuk dëgjojnë.
UNDP Albania