Qëndrat për Ofrimin e Ndihmës Ligjore Falas

| Categories Kryefaqja
Ndihma ligjore falas, përposë qëndrave të posaçme të ngritura nga shteti ky shërbim mund të merret edhe nëpërmjet klinikat e ligjit ose organizatave të autorizuara për ofrimin e këtij shërbimi.

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, ndajmë me ju videon e pestë informuese mbi qëndrat për ofrimin e ndihmës ligjore falas, klinikat e ligjit dhe organizatat e autorizuara për ofrimin e këtij shërbimi.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë