“Unë i dua shenjat” dhe” Unë i dua fëmijët që nuk dëgjojnë”

| Categories Kryefaqja
“Unë i dua shenjat” dhe” Unë i dua fëmijët që nuk dëgjojnë” janë mesazhet me të cilat na përshëndesin fëmijët e Kopështeve 52,56, 27 dhe 29 në kuadër të Javës Ndërkombëtare të Njerëzve që Nuk Dëgjojnë.

#JavaNderkombetareNjerezveqeNukDegjojne
Bashkia Tiranë
Fëmijët e Tiranës