Përjashtimi nga shpenzimet dhe pagesat gjyqësore

| Categories Kryefaqja
Për të gjithë personat të cilët kualifikohen të përfitojnë ndihmën ligjore falas parësore dhe dytësore, nëpërmjet formularëve të vënë në dispozicion nga Ministria e Drejtësisë mund të përfitojnë të drejtën të përjashtohen nga shpenzimet dhe pagesat gjyqësore.

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, ndajmë me ju videon e tretë informuese mbi përjashtimin nga shpenzimet dhe pagesat gjyqësore.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë