Rregullat e reja anti-Covid-19

| Categories Kryefaqja
Rregullat e reja anti-Covid-19 të ndëmarra nga qeveria shqiptare për të gjithë personat që duan të hyjnë në Shqipëri pas datës 6 shtator 2021.
Kujdes: Fëmijët deri në 6 vjeç nuk u nënshtrohen këtyre rregullave.

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë