Kontrolli Mjekësor Bazë falas në çdo qëndër shëndetësore.

| Categories Kryefaqja
Kontrolli mjekësor bazë ofrohet falas në çdo qëndër shëndetësore për të gjithë personat e moshës 35-70 vjeç. Kontrolli mjekësor bazë do të ofrohet sipas prioriteteve, ku të sëmurët kronik dhe pacientët post-Covid do shërbehen të parët.

Për më shumë drejtohuni Mjekut tuaj të Familjes.

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë