Shërbimet shtetërore të punësimit: Roli i zyrave vendore të punësimit në nivel Bashkie.

| Categories Kryefaqja
Shërbimet shtetërore të punësimit: Roli i zyrave vendore të punësimit në nivel Bashkie.

Zyrat e punës janë institucionet e para ku ne duhet të drejtohemi nëse jemi duke kërkuar një punë ose në fillimet e karrierës tonë, pasi aty jo vetëm që mund të marrim një informacion të drejtëpërdrejt në lidhje me mundësit për punësim por edhe orientim në tregun e punës si edhe ndërmjetësim për punësim sikundër edhe mund të përfitojmë shërbime të tjera si kualifikime profesionale.

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, ndajmë me ju videon e tretë informuese mbi shërbimet shtetërore të punësimit dhe rolin e zyrave vendore të punësimit.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë