Qëndrat e Formimit Profesional: Roli dhe mundësitë që ato ofrojnë për personat me aftësi të kufizuara.

| Categories Kryefaqja
Qëndrat e Formimit Profesional: Roli dhe mundësitë që ato ofrojnë për personat me aftësi të kufizuara.

Qëndrat e Formimit Profesional një mundësi e mirë për të fituar një profesion të ri, nga një mori formimesh profesionale që ofrohen, ose për tu rikualifikuar në përputhje me kërkesat e tregut vendas të punës.

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, ndajmë me ju videon e katërt informuese mbi Qëndrat e Formimit Profesional dhe rolin e tyre.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë