Aksesimi i informacionit tek institucionet punë-ofruese.

| Categories Kryefaqja
Aksesimi i informacionit tek institucionet punë-ofruese.

Me qëllim e nxitjen e punësimit tek personat e papunë, një sërë institucionesh janë ngritur dhe ofrojnë informacione mbi mundësit e punësimit që ofron tregu i punës, të cilat mund të arrihen fizikishtë ose online nëpërmjet websiteve të tyre.

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, ndajmë me ju videon e dytë informuese mbi aksesimin e informacionit tek institucionet punë-ofruese.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë