Mundësit ekzistuese për punësim për personat që nuk dëgjojnë, nëpërmjet ofrimit të aksesueshëm të proçesit të aplikimit.

| Categories Kryefaqja
Mundësit ekzistuese për punësim për personat që nuk dëgjojnë, nëpërmjet ofrimit të aksesueshëm të proçesit të aplikimit.

Mundësit ekzistuese për punësim për personat që nuk dëgjojnë dhe planeve individuale të punësimit, një modeli i ri shërbimi që përfshinë shërbime këshillimi dhe ndërmjetësim për t’ju përshtatur sa më mirë të papunëve me aftësi të kufizuara dhe kërkesave të punëdhënësve, ku edhe ju mund të bëheni pjesë.

Në kuadër të projektit “Fuqizojmë gratë që nuk dëgjojnë përmes aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave” i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, ndajmë me ju videon e pestë informuese mbi mundësit ekzistuese për punësim për personat që nuk dëgjojnë.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë