1 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve.

| Categories Kryefaqja
Mesazhi i Ministres së Arsimit, Znj. Evis Kushi dhe fëmijëve pa dhe me aftësi të kufizuara me rastin e 1 Qershorit, Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve.

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëgratëdhevajzatqënukdëgjojnë