Për trajnimin e prindërve të fëmijëve që nuk dëgjojnë në gjuhën e shenjave shqipe!

| Categories Kryefaqja
Në familjen tonë ne përballemi cdo ditë me sfidën dhe nevojën për të komunikuar, për të mbështetur dhe ndarë informacionin në përditshmërinë tonë!

Me mbështetjen e UNICEF Albania dhe bashkëpunimin e Institutit të Nxënësve që Nuk Dëgjojnë ANAD ka mundur të përcjellë nevojat e prindërve për të mësuar gjuhën e shenjave shqipe dhe rëndesinë e edukimit të vazhduar për fëmijët që nuk dëgjojnë në Shqipëri.

#unicefprotects
#unicefalbania
ANAD-SHKSHNJND
UNICEF Albania