Trajnimi i mësuesve dhe stafit mbështetës, punonjëse të edukimit dhe prindërve në gjuhën e shenjave shqipe është thelbësorë për garantimin dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve që nuk dëgjojnë.

| Categories Kryefaqja
Instituti i Nxënësve që nuk Dëgjojnë fal bashkëpunimit me ANAD dhe mbështetjen e UNICEF ka bërë të mundur trajnimin e stafit të saj në gjuhën e shenjave shqipe. Trajnim në të cilin ANAD, po me mbështetjen e UNICEF, synon të përfshijë edhe prindërt e fëmijëve që nuk dëgjojnë pasi fuqizimi i familjeve do të bënte të mundur një respektim më të mirë të të drejtave të fëmijeve që nuk dëgjojnë në Shqipëri.

#unicefprotects
#unicefalbania
ANAD-SHKSHNJND
UNICEF Albania
Instituti i Nxënësve që nuk Dëgjojnë