Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë.

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftim Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë, në muajin Dhjetor, ka mbajtur Asamblenë e Përgjithshme ku është zgjedhur Bordi i ri Drejtues për vitin 2023 – 2025. Bordi i ri përbëhet nga 7 anëtarë në pozicionet e mëposhtme:

1. Presidente e i KRSHND Elona Elezi
2. Zv. President i KRSHND Olsi Pira
3. Arkëtare i Bordit të KRSHND Aldi Blini
4. Sekretar i Bordit të KRSHND Etmond Llani
5. Anëtare e Bordit të KRSHND Zamira Allasufi
6. Anëtar i Bordit të KRSHND Erison Tafani
7. Anëtare i Bordit të KRSHND Adi Fjolla

Ju faleminderit!