Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë

| Categories Kryefaqja
Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë do të zhvillojë takime me komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë në qytetin e Vlorës.

Një prej qëllimeve kryesore është mobilizimi i komunitetit në rrethe dhe shqyrtimi i potencialeve për hapjen e degëve të Shoqatës ANAD në rrethe.

Gjatë takimeve, synohet të ofrohet informacion rreth vlerësimit bio-psikosocial.
Përveç kësaj, do të diskutohet bashkëpunimi me Zyrat e Punes për të siguruar mundësi punësimit për anëtarët e komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë, me qëllim pavarësinë e tyre në jetën e përditshme.

Takimi me komunitetin do të mbahet më date 22 Tetor në orën 10.00 deri në orën 13.00.

Ju mirëpresim!