Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë

| Categories Kryefaqja
Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë do të zhvillojë takime me komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë në qytetet Shkodër, Fier, dhe Vlorë.

Një prej qëllimeve kryesore është mobilizimi i komunitetit në rrethe dhe shqyrtimi i potencialeve për hapjen e degëve të Shoqatës ANAD në këto qytete.

Gjatë këtyre takimeve, synohet të ofrohet informacion rreth vlerësimit bio-psikosocial.
Përveç kësaj, është në vëmendje dhe do të diskutohet bashkëpunimi me Zyrat e Punes për të siguruar mundësi të punësimit për anëtarët e komunitetit të njerëzve që nuk dëgjojnë, me qëllim pavarësinë e tyre në jetën e përditshme.

Për datat e takimeve, do t’ju njoftojmë në një fazë më të mëvonshme.

Ju falenderojmë!