Behuni pjesë e festës sonë! Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë

| Categories Kryefaqja
Behuni pjesë e festës sonë! Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë hapin për
herë të parë degën e saj në qytetin e Tiranës.
Një vend takimi I ri për të gjithë komunitetin e njerëzve që nuk dëgjojnë.
Me datë 21 Maj në orën 11.00, ju mirëpresim në degën tonë me adresë Bulevardi Zhan Drak,kulla
nr1.