Gjuhët e Shenjave na bashkojnë

| Categories Kryefaqja
Faleminderit që ishit pjesë e Fushatës “Global Leaders Challenge” në promovimin e të drejtave të njerëzve që nuk dëgjojnë në Shqipëri. “Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

Thank you for being part of the “Global Leaders Challenge” campaign in promoting the rights of deaf people in Albania.
“Sign Languages Unite Us”

Tirana European Youth Capital 2022
Kongresi Rinor Kombëtar
Ira Topalli

#IWDP
#IWDP2022
#IDSL2022
#GlobalLeadersChallenge
World Federation of the Deaf Ry