“Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

| Categories Kryefaqja
Faleminderit që ishit pjesë e Fushatës “Global Leaders Challenge” në promovimin e të drejtave të njerëzve që nuk dëgjojnë në Shqipëri. “Gjuhët e Shenjave na bashkojnë”

Thank you for being part of the “Global Leaders Challenge” campaign in promoting the rights of deaf people in Albania.
“Sign Languages Unite Us”

Instituti i Nxënësve që nuk Dëgjojnë
Azbie Ramaj

#IWDP
#IWDP2022
#IDSL2022
World Federation of the Deaf Ry