Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë.

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftim

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë, në muajin Shkurt, ka mbajtur Asamblen e Përgjithshme ku është zgjedhur Bordi i ri Drejtues për vitin 2022 – 2024.

Bordi i ri përbëhet nga 5 anëtar në pozicionet e më poshtme:

President i KRSHND Aldi Blini
Zv. President i KRSHND Olsi Pira
Arkëtare e Bordit të KRSHND Elona Elezi
Sekretare e Bordit të KRSHND Florjan Kuçaj
Anëtar i Bordit të KRSHND Pellumb Tusha

Me anë të një video tjetër, ju do të njoftoheni në lidhje me disa ndryshime në Bordin drejtues të KRSHND.

Ju faleminderit!