Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë.

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftim

Komiteti i të Rinjve Shqiptare që Nuk Dëgjojnë, pas shumë diskutimesh ka marrë vendimin për largimin e njërit prej anëtarëve të bordit të KRSHND si rezultat i mungesës së paraqitjes në takimet e bordit drejtues.

Me qëllim që Bordi drejtues të jetë funksional jemi duke kërkuar për një anëtar bordi (vajzë).

Aplikimet për pozicionin e Anëtarit të Bordit do të jenë të hapura deri me 15 Maj.

Lutemi të na shkruani në numërin e telefonit: 0696389382

Ju faleminderit!