Varianti Delta mbërrinë edhe në Shqipëri.

| Categories Kryefaqja
Varianti Delta mbërrinë edhe në Shqipëri.

Komiteti Teknik i Ekspertëve konfirmon prezencën e variantit Delta (Covid-19) edhe në Shqipëri, distancimi social dhe vaksinimi janë mënyra më e mirë për tu mbrojtur kundër këtij varianti të COVID-19.

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë