Portali më i ri i punësimit: www.puna.gov.al

| Categories Kryefaqja
Me portalin e ri të punësimit, www.puna.gov.al, ju mund të aplikoni për trajnime profesionale, praktikë profesionale dhe aksesoni më lehtë mundësit e punësimit.

Kjo video është krijuar në kuadër të projektit: “Fuqizimi i grave që nuk dëgjojnë nëpërmjet aksesimit të informacionit në gjuhën e shenjave”, i cili mbështetet nga Agjencia Austriake për Zhvillim dhe zbatohet nga ANAD.

Austrian Development Agency
ANAD-SHKSHNJND
#fuqizojmëvajzatdhegratëqënukdëgjojnë