Përshëndetje! Dua t’ju njoftoj se stafi jonë pas proçesit të intervistimit dhe aprovimit nga strukturat e ANAD u shtua me dy punonjëse të reja (persona që dëgjojnë)

| Categories Informacion nga ANAD
Përshëndetje!
Dua t’ju njoftoj se stafi jonë pas proçesit të intervistimit dhe aprovimit nga strukturat e ANAD u shtua me dy punonjëse të reja( persona që dëgjojnë):
Eglantina Ajdinaj, Financiere
Merushe Zeneli, Asisente zyre
Faleminderit që ju bashkuat ekipit të ANAD!