Përshëndetje

| Categories Informacion nga ANAD
Te gjithe anetareve te komunitetit qe nuk degjon ne Shqiperi.
Dua t’ju rikujtoj ne lidhje me kuotat e papaguara per periudhen 1 deri 4 vite.
Menyra sesi do veproni do jete komunikimi me ane te numrit te WhatsApp si me poshte ku do merrni informacionin qe kerkoni dhe te shtroni kerkesat tuaja. Personi pergjegjes do jete Klisman Ibrahimi.
Kerkesat tuaja rast pas rasti ne lidhje si, sa dhe kur do behet do diskutohen dhe vendosen nga bordi I ANAD.
Ju faleminderit dhe ju pershendes