Ju njoftojme se kartat e anëtarësimit për vitin 2023

| Categories Kryefaqja
Ju njoftojme se kartat e anëtarësimit për vitin 2023 do të printohen në një format të ri, nëpërmejt QR code do të informohet komuniteti i njerëzve që nuk dëgjojnë në lidhje me veprimtarinë e ANAD dhe përfitimet nga anëtarësimi.