Aksesi në informacion në gjuhën e shenjave shqipe

| Categories Kryefaqja
Aksesi në informacion në gjuhën e shenjave shqipe në shërbimet publike është një detyrim ligjor i cdo institucioni me qëllim sigurimin e të drejtës për një jetesë të pavarur për gratë që nuk dëgjojnë!
Unë jam një bijë, vajzë dhe nënë që nuk dëgjon! Më mbështet të kem një jetesë të pavarur nëpërmjet edukimit, punësimit, dhe të drejtës për akses në informacion!
Ky aktivitet organizohet nga ANAD në kuadër të programit #TiranaEYC2022 me mbështetjen e Kongresi Rinor Kombëtar dhe Bashkia Tiranë.