Njoftim për Komitetin e të Rinjve Shqiptarë që Nuk Degjojnë

| Categories Informacioni i KRSHND
Njoftojmë të gjithë anëtarët e KRSHND të bëhen pjesë e Asamblesë së Përgjithshme më datë 20 Shkurt 2022.

Për të gjithë anëtarët me kuotizacion,  KRSHND ka rezervuar një drekë për të festuar së bashku zgjedhjen e Bordit të ri Drejtues të KRSHND-së.

Ju mirëpresim!